Kredyt firmowy

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z ogromnymi kosztami. Niekażdy przedsiębiorca posiada odpowiednio wysoki wkład własny. W takim przypadku pomocne będą kredyty na prowadzenie biznesu. Kto i na jakich zasadach ich udziela?

Decydując się na kredyt na założenie własnego przedsiębiorstwa, należy udać się do wybranego przez nas banku lub też instytucji finansującej. Warto przygotować się do tej wizyty w celu uzyskania konkretnych informacji (m.in. tego jakie są koszty finansowe, wymogi formalne i czy dana instytucja posiada w swojej ofercie program adresowany specjalnie do osób rozpoczynających własną działalność).

Kredyt na działalność gospodarczą to finansowanie konkretnego projektu, który jest podparty biznesplanem i który w przyszłości ma się zwrócić. Z tym zawsze wiąże się jakieś ryzyko, dlatego też banki niechętnie przyznają kredyt początkującym przedsiębiorcom. Tylko nieliczne banki udzielają tego rodzaju pomoc finansową. Zazwyczaj takie oferty są drogie, niedostępne i naszpikowane wymogami, których potencjalny klient nie jest w stanie spełnić. Ażeby uzyskać dane wsparcie finansowe, kredytobiorca musi budzić zaufanie i posiadać odpowiednie zabezpieczenie kredytu. Częściej udzielane są pożyczki firmom o stabilnych finansach, dawno już istniejącym na rynku aniżeli początkującym przedsiębiorcom, którzy zapłacą za nie dużo więcej niż ich stabilniejsi konkurenci. Doświadczenie danego przedsiębiorcy w podobnych projektach inwestycyjnych będzie działać na jego zdecydowaną korzyść.

Typowymi propozycjami kredytowymi banków komercyjnych są: pożyczka (do 100 000 PLN; okres spłaty: 6 m-cy), kredyt w rachunku bieżącym (wysokość pożyczonej sumy do 150 000 PLN; czas trwania umowy: 1 rok), kredyt inwestycyjny (okres kredytowania: do 36 m-cy; wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie).

Dokumenty, które musi przedstawić każdy ubiegający się o kredyt przedsiębiorca to: zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami, PIT za ostatni rok potwierdzony datą wpływu do Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie z tego urzędu o niezaleganiu z podatkiem dochodowym.

Zabezpieczeniem dla banku są najczęściej ewentualna możliwość windykacji pożyczki z rachunku przedsiębiorstwa, zastaw na udziałach, hipoteka na nieruchomościach czy przelew wierzytelności z różnych umów.

W przypadku braku niezbędnych do uzyskania kredytu zabezpieczeń można zwrócić się do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który jest w stanie udzielić danemu przedsiębiorcy poręczenia ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych. BGK oferuje także pożyczki dla osób będących zarejestrowanymi bezrobotnymi, które nie ukończyły 25 roku życia (27 roku życia- z wyższym wykształceniem). Kredyty te są przeznaczone na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w tym na zakup towarów i wyposażenia technicznego. Pożyczka udzielana jest na kwotę od 5 tyś PLN do 40 tyś PLN (po uprzednim zarejestrowaniu firmy), a okres jej spłaty wynosi 36 miesięcy. Wymaganymi dokumentami są: opis przedsięwzięcia, biznesplan, informacje na temat stanu cywilnego, stosunku do służby wojskowej, aktualnego zadłużenia, propozycji zabezpieczenia spłaty pożyczki, odpis dyplomu, zaświadczenie z UP, że jest się tam zarejestrowanym.

Oczekiwanie na udzielenie kredytu trwa średnio 3-4 tygodnie.

Firma w 4 krokach

Podjąłeś decyzję, że od tej pory chcesz pracować na swoje konto? Na pewno zrobiłeś już więc badanie rynku. Znalazłeś niszę, w której chcesz się realizować i masz swój pomysł na biznes, który ma szansę wypalić. Przygotowałeś biznesplan i snujesz wizje dużych zysków. Z pewnością zadbałeś też o zaplecze finansowe, obecnie przecież można skorzystać z licznych form wsparcia dla małych przedsiębiorstw, wśród których są np. dotacje unijne, dotacje dla firm z urzędów pracy czy tradycyjne kredyty na firmę.

1. Rejestracja firmy w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta.

Krok pierwszy to wizyta w odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie.

2. Wystąpienie o licencje i koncesje na prowadzenie działalności.

Krok drugi: nie dotyczy wszystkich. Muszą uwzględnić go tylko przedsiębiorcy, którzy wybiorą kierunek w biznesie, który wymaga szczególnych uprawnień zawodowych.

3.Pieczątka firmowa

Krok trzeci: to wyrobienie pieczątki firmowej. Jest ona niezbędna do formalnego prowadzenia zarejestrowanej działalności.

4.Konto firmowe w banku

Krok czwarty: to wizyta w banku i otworzenie rachunku bankowego przynależnego do firmy.