Firmy w Polsce

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce składa się głównie z firm, które zajmują się handlem detalicznym i hurtowych, a także usługami oraz produkcją przemysłową. MŚP ma duży wpływ na tworzenie polskiego PKB i wpływa na obraz całej gospodarki, albowiem jest on jej największą częścią składową.

Firmy tzw. small biznesu tworzą miejsca pracy dla 3,5 mln Polaków (39,2% ogółu pracujących w polskich przedsiębiorstwach). Najwięcej MŚP skupionych jest w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim i śląskim. Małe i średnie przedsiębiorstwa działają zazwyczaj na rynkach lokalnych i szybko reagują na zmiany w otoczeniu czy pojawiające się potrzeby oraz preferencje klientów.

Dzięki temu są w posiadaniu sporej przewagi w stosunku do dużych przedsiębiorstw, szczególnie w niektórych, bardziej niszowych dziedzinach gospodarki.

Niestety z roku na rok spada liczba Polaków chętnych do prowadzenia własnej firmy. Również kierunek nastrojów w sektorze MŚP spadł w tym roku do – 74 punktów (w skali od +100 do -100 pkt). Duży wpływ miały na to nerwowość i niepewność na rynkach europejskich i światowych. Kondycje firm ulegają obniżeniu, a wraz z nimi spadają nastroje małych i średnich przedsiębiorców. Niegdyś optymistów w tej kwestii było więcej. Mimo wszystko jest ich wciąż więcej niż tych, którzy pozytywnie prognozują na temat całej gospodarki naszego kraju.

Pod koniec 2011 roku na małe i średnie przedsiębiorstwa został nałożony tzw. „gorset finansowy” (coraz większe marże nakładane przez banki oraz zaostrzone warunki dotyczące wysokości udzielanych kredytów). Stąd prognozy na najbliższe lata związane z tym, iż niejedna średnia lub mała firma już w tej chwili boryka się lub będzie borykała z nieterminowym spłacaniem rat i finansowaniem w najbliższej przyszłości. Najgorzej ma się handel, sektor usługowy, przetwórstwo przemysłowe i budownictwo.

Mimo niezbyt optymistycznych nastrojów i spodziewanego pogorszenia się kondycji swoich firm przedsiębiorcy sektora MŚP nie rezygnują całkowicie z inwestycji. Ogólny stan małych i średnich firm w naszym kraju nie jest aż tak zły. Polskie MŚP planują zainwestować w tym roku aż 35,3 mld euro (głównie w modernizację czy wymianę urządzeń), co oznacza wzrost inwestycji o 34% w stosunku do 2011 roku. Polskie małe i średnie firmy starają się poddawać modernizacji i inwestować w swój rozwój. Dzięki temu mogą zwiększyć swoje udziały rynkowe i stać się bardziej konkurencyjne w skali całej Unii Europejskiej.

Ludzie z tzw. small biznesu starają się nadal w miarę normalnie funkcjonować i nie panikują. Każde ich działanie inwestycyjne opiera się na minimalnych wydatkach realizowanych głównie z własnych zasobów finansowych. Te bardzo przemyślane wydatki będą szły głównie na reklamę, marketing, nowe technologie i maszyny, sprzęt produkcyjny, sprzęt IT oraz oprogramowanie, pojazdy firmowe, a także na podnoszenie kompetencji swoich pracowników. Spora ilość przedsiębiorców MŚP rozważa także czerpanie z zewnętrznych źródeł finansowania swoich planowanych inwestycji.

Z wciąż rosnącymi cenami paliw właściciele średnich i małych firm radzą sobie w ten sposób, że wprowadzają limity na wyjazdy służbowe i bardziej kontrolują zasadność wyjazdów. Dodatkowo oszczędności kierowane są bezpośrednio na klienta poprzez podnoszenie cen własnych usług oraz produktów.

Niestety brak reform, coraz wyższy podatek VAT, wyższe rentowe oraz wydatki na biurokrację, droższe paliwo, a także kolejne wpadki rządu nie poprawiają atmosfery do prowadzenia biznesu. Te 4% Polaków pozytywnie oceniających naszą gospodarkę może już w niedługim czasie zmaleć do zera. Przedsiębiorcy z sektora small biznesu nie mają nadziei na szybką poprawę sytuacji ekonomicznej Polski, Europy i świata. Połowa z nich uważa, iż dopiero w 2014 roku być może nastąpi poprawa kondycji ekonomicznej gospodarek.

Firma w 4 krokach

Podjąłeś decyzję, że od tej pory chcesz pracować na swoje konto? Na pewno zrobiłeś już więc badanie rynku. Znalazłeś niszę, w której chcesz się realizować i masz swój pomysł na biznes, który ma szansę wypalić. Przygotowałeś biznesplan i snujesz wizje dużych zysków. Z pewnością zadbałeś też o zaplecze finansowe, obecnie przecież można skorzystać z licznych form wsparcia dla małych przedsiębiorstw, wśród których są np. dotacje unijne, dotacje dla firm z urzędów pracy czy tradycyjne kredyty na firmę.

1. Rejestracja firmy w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta.

Krok pierwszy to wizyta w odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie.

2. Wystąpienie o licencje i koncesje na prowadzenie działalności.

Krok drugi: nie dotyczy wszystkich. Muszą uwzględnić go tylko przedsiębiorcy, którzy wybiorą kierunek w biznesie, który wymaga szczególnych uprawnień zawodowych.

3.Pieczątka firmowa

Krok trzeci: to wyrobienie pieczątki firmowej. Jest ona niezbędna do formalnego prowadzenia zarejestrowanej działalności.

4.Konto firmowe w banku

Krok czwarty: to wizyta w banku i otworzenie rachunku bankowego przynależnego do firmy.

 • Kredyt dla firm

  Jak uzyskać korzystny kredyt?

  Niekażdy przedsiębiorca posiada odpowiednio wysoki wkład własny. W takim przypadku pomocne będą kredyty na prowadzenie biznesu.

 • Dotacje dla firm

  Skąd uzyskać dotację na założenie firmy?

  Sposobów promowania firmy jest wiele. Wszystko zależy od inwencji twórczej przedsiębiorcy, a także jego dyspozycyjności i środków finansowych na rozwój swojego small biznesu.

 • Reklama firmy

  Jak skutecznie reklamować firmę?

  Przyszli przedsiębiorcy mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej lub Urzędu Pracy. W jaki sposób można uzyskać taką dotację?

 • promocja firmy w internecie

  Jak promować się w internecie?

  Internet stwarza wyjątkowo korzystne możliwości promowania firmy. Umiejętne ich wykorzystanie jest szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw.