Dotacje dla firmy

Ci, którzy planują otworzenie własnej firmy, niekoniecznie muszą liczyć na samych siebie pod względem wkładu pieniężnego na rozkręcenie własnego biznesu. Na szczęście mogą oni skorzystać z kilku dostępnych możliwości pozyskania dodatkowych środków. Przyszli przedsiębiorcy mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej lub Urzędu Pracy. W jaki sposób można uzyskać taką dotację?

Dotacje na otworzenie własnej firmy mogą uzyskać osoby będące bezrobotnymi lub takie, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne. W pierwszym przypadku dofinansowanie otrzymuje się od Urzędu Pracy, w drugim zaś- ze środków Unii Europejskiej. Zarówno kryteria uzyskania dotacji, jak i ich wysokości, różnią się w obu wyżej wymienionych rodzajach źródeł finansowania.

Urząd Pracy oferuje dotację w wysokości niecałych 22 000 zł. Oferta ta skierowana jest jedynie do osób bezrobotnych. Od paru lat Urzędy Pracy nie definiują minimalnego czasu posiadania statusu osoby bezrobotnej, aby otrzymać ten rodzaj dofinansowania. Wniosek o dotację można złożyć już następnego dnia po zarejestrowanie się do urzędu. Do niego koniecznie trzeba dołączyć biznesplan i mieć ukończone 18 lat. Na decyzję o tym czy dostanie się tego rodzaju subwencję czeka się do 30 dni roboczych. Warto również mieć świadomość tego, iż pieniądze otrzymane z Urzędu Pracy należy wydać w ciągu do 30 dni od uruchomienia własnej firmy. Dobrze jest więc posiadać ponadto jakiś wkład własny w zakładane przez siebie przedsiębiorstwo.

Przyznanie dotacji z UP nie jest możliwe przy otwieraniu działalności związanych z eksportem, handlem obwoźnym, sektorem transportu, produkcji, przetwarzania i wprowadzania produktów wskazanych przez UE. Również wcześniejsze skorzystanie z subwencji ze środków Funduszu Pracy bądź innych form pomocy publicznej związanej z rozpoczynaniem działalności gospodarczej oraz otrzymana kiedyś kara za przestępstwa gospodarcze dyskwalifikują w staraniu się o dotację. Zazwyczaj tego rodzaju dofinansowanie zabrania zakupu środków transportu oraz materiałów reklamowych. Środki z dotacji nie mogą być także wykorzystane do budowy czy remontu kapitalnego wybranych lokali, udziału w spółkach i opłat administracyjno-skarbowych.

Unia Europejska natomiast jest gotowa sfinansować dotację do 40 000 zł jednorazowo, a także dodatkowo przesyłać ok. 1000 zł co miesiąc (tzw. wsparcie pomostowe) na opłaty m.in. za telefon, ZUS czy czynsz przez 6 do 12 miesięcy. Ażeby otrzymać taką subwencję w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, należy znaleźć instytucję organizującą nabór do tego działania (listy do pobrania na stronie poszczególnych Wojewódzkich Urzędów Pracy). Kryteria tego rodzaju dofinansowania są następujące: nie można być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz nie można prowadzić własnej działalności gospodarczej na 12 miesięcy wstecz przed ubieganiem się o dotację z UE. Przedsiębiorcy, którzy otrzymają pieniądze ze środków unijnych nie będą musieli ich oddać pod warunkiem, iż utrzymają się oni na rynku pracy minimum przez rok czasu.

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej na otworzenie własnej firmy wykluczone jest w przypadku takich branż jak: górnictwo, budownictwo okrętowe, rybołówstwo, w sektorach hutnictwa żelaza oraz stali i włókien syntetycznych, w zakresie produkcji lub obrotu bronią, w przypadku pracy sezonowej, handlu obwoźnego, krajowego transportu osób taksówkami czy też prowadzenia takich działalności gospodarczych jak sex shop lub studio tatuażu.

Należy pamiętać o tym, iż z dotacji na otworzenie własnej formy nie mogą skorzystać osoby posiadające już zarejestrowaną działalność gospodarczą. Najpierw trzeba złożyć wniosek o dotację, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu można zarejestrować swoją firmę.

Firma w 4 krokach

Podjąłeś decyzję, że od tej pory chcesz pracować na swoje konto? Na pewno zrobiłeś już więc badanie rynku. Znalazłeś niszę, w której chcesz się realizować i masz swój pomysł na biznes, który ma szansę wypalić. Przygotowałeś biznesplan i snujesz wizje dużych zysków. Z pewnością zadbałeś też o zaplecze finansowe, obecnie przecież można skorzystać z licznych form wsparcia dla małych przedsiębiorstw, wśród których są np. dotacje unijne, dotacje dla firm z urzędów pracy czy tradycyjne kredyty na firmę.

1. Rejestracja firmy w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta.

Krok pierwszy to wizyta w odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie.

2. Wystąpienie o licencje i koncesje na prowadzenie działalności.

Krok drugi: nie dotyczy wszystkich. Muszą uwzględnić go tylko przedsiębiorcy, którzy wybiorą kierunek w biznesie, który wymaga szczególnych uprawnień zawodowych.

3.Pieczątka firmowa

Krok trzeci: to wyrobienie pieczątki firmowej. Jest ona niezbędna do formalnego prowadzenia zarejestrowanej działalności.

4.Konto firmowe w banku

Krok czwarty: to wizyta w banku i otworzenie rachunku bankowego przynależnego do firmy.

 • Kredyt dla firm

  Jak uzyskać korzystny kredyt?

  Niekażdy przedsiębiorca posiada odpowiednio wysoki wkład własny. W takim przypadku pomocne będą kredyty na prowadzenie biznesu.

 • Dotacje dla firm

  Skąd uzyskać dotację na założenie firmy?

  Sposobów promowania firmy jest wiele. Wszystko zależy od inwencji twórczej przedsiębiorcy, a także jego dyspozycyjności i środków finansowych na rozwój swojego small biznesu.

 • Reklama firmy

  Jak skutecznie reklamować firmę?

  Przyszli przedsiębiorcy mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej lub Urzędu Pracy. W jaki sposób można uzyskać taką dotację?

 • promocja firmy w internecie

  Jak promować się w internecie?

  Internet stwarza wyjątkowo korzystne możliwości promowania firmy. Umiejętne ich wykorzystanie jest szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw.